Zápisníky a pamätníky, aby spomienky ani čas nezmazal.

Podporujú kreativitu

Písanie denníkov podporuje kreativitu a fantáziu u detí.

Tréning Písania

Deti si hravou formou a nenásilne precvičia písanie a jemnú motoriku.

Skvelý darček

Zážitkovník či Pamätník je skvelý darček pre dieťa každého veku.

Nádherná pamiatka

Deťom zostane nádherná pamiatka, z ktorej ani čas spomienky nevymaže.

Kreativita

Písanie denníkov podporuje kreativitu a fantáziu u detí.

Tréning Písania

Deti si hravou formou a nenásilne precvičia písanie a jemnú motoriku.

Skvelý darček

Zážitkovník či Pamätník je skvelý darček pre dieťa každého veku.

Pamiatka

Deťom zostane nádherná pamiatka, z ktorej ani čas spomienky nevymaže.

PAMÄTNÍKY

23.80 21.80

23.80 21.80

ZÁŽITKOVNÍKY

Prečo by si deti mali písať Zážitkovník?

„Spomienky nie sú iba fotky, predmety okolo nás. Sú to aj naše myšlienky, zážitky a emócie. To najcennejšie, čo máme. Samotné písanie prispieva k emočnému a aj intelektovému rozvoju dieťaťa. Môže si zapisovať fakty a zážitky zo svojho života, môže si úprimne, bez cenzúry, zapísať svoje pocity, potreby, a aj svoje traumy. Vďaka tomu sa viac spoznáva a rozvíja si svoje sebavnímanie. Stáva sa všímavejším k svojmu okoliu, čo prehlbuje jeho prosociálne cítenie. V neposlednom rade písanie Zážitkovníka podporuje kreativitu a fantáziu dieťaťa.“

Mgr. Marta Špaleková – psychoterapeut