Zážitkovník je krásny a farebný detský zápisník, v ktorom spomienky nevyblednú

Podporuje kreativitu

Písanie Zážitkovníka podporuje kreativitu a fantáziu u detí.

Tréning Písania

Deti si hravou formou a nenásilne precvičia písanie a jemnú motoriku.

Skvelý darček

Zážitkovník je skvelý darček pre dieťa každého veku.

Nádherná pamiatka

Deťom zostane nádherná pamiatka, z ktorej ani čas spomienky nevymaže.

Kreativita

Písanie Zážitkovníka podporuje kreativitu a fantáziu u detí.

Tréning Písania

Deti si hravou formou a nenásilne precvičia písanie a jemnú motoriku.

Skvelý darček

Zážitkovník je skvelý darček pre dieťa každého veku.

Pamiatka

Deťom zostane nádherná pamiatka, z ktorej ani čas spomienky nevymaže.

Prečo by si deti mali písať Zážitkovník?

„Spomienky nie sú iba fotky, predmety okolo nás. Sú to aj naše myšlienky, zážitky a emócie. To najcennejšie, čo máme. Samotné písanie prispieva k emočnému a aj intelektovému rozvoju dieťaťa. Môže si zapisovať fakty a zážitky zo svojho života, môže si úprimne, bez cenzúry, zapísať svoje pocity, potreby, a aj svoje traumy. Vďaka tomu sa viac spoznáva a rozvíja si svoje sebavnímanie. Stáva sa všímavejším k svojmu okoliu, čo prehlbuje jeho prosociálne cítenie. V neposlednom rade písanie Zážitkovníka podporuje kreativitu a fantáziu dieťaťa.“

Mgr. Marta Špaleková – psychoterapeut

Zážitkovník

13.9015.90

2 Zážitkovníky

25.8029.80

Prečo by si deti mali písať Zážitkovník?

„Spomienky nie sú iba fotky, predmety okolo nás. Sú to aj naše myšlienky, zážitky a emócie. To najcennejšie, čo máme. Samotné písanie prispieva k emočnému a aj intelektovému rozvoju dieťaťa. Môže si zapisovať fakty a zážitky zo svojho života, môže si úprimne, bez cenzúry, zapísať svoje pocity, potreby, a aj svoje traumy. Vďaka tomu sa viac spoznáva a rozvíja si svoje sebavnímanie. Stáva sa všímavejším k svojmu okoliu, čo prehlbuje jeho prosociálne cítenie. V neposlednom rade písanie Zážitkovníka podporuje kreativitu a fantáziu dieťaťa.“

Mgr. Marta Špaleková – psychoterapeut